Audytor

Audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i administracji publicznej.

Celem szkolenia jest omówienie metod przeprowadzania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych działających zgodnie ze standardami określonymi przez Ministerstwo Finansów, przy uwzględnieniu standardów międzynarodowych.

Naszą ofertę w szczególności kierujemy do:

 • pracowników urzędów gmin, miast, powiatów i województw,
 • kwestorów uczelni państwowych,
 • pracowników administracji rządowej,
 • pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • pracowników należących do sektora finansów publicznych państwowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.

Program szkolenia został przygotowany w oparciu o wytyczne zawarte w Załączniku do Komunikatu Nr 15 KF/2006 Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2006r., opisujące szczegółowy zakres tematyczny egzaminu na audytora wewnętrznego.

Obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podstawowe zagadnienia z zakresu administracji publicznej.
 2. Ustrój administracji publicznej.
 3. Ochrona informacji niejawnych.
 4. Zamówienia publiczne.
 5. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy.
 6. Mikroekonomia - podstawowe zagadnienia.
 7. Finanse publiczne.
 8. Jednostki sektora finansów publicznych.
 9. Zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych.
 10. Kontrola zewnętrzna i wewnętrzna jednostek sektora finansów publicznych.
 11. Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych.
 12. Standardy audytu wewnętrznego.
 13. Procedury i techniki audytu wewnętrznego.

Wykładowcami na kursie są pracownicy akademiccy oraz specjaliści z centralnych jednostek budżetowych.

Start kursu: 
Maj 2015