logo-ekspert

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Asystent osoby niepełnosprawnej pomaga w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz niezależności osoby niepełnosprawnej, wspiera podopiecznego w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej, a także medycznej, inicjuje i wspiera aktywność rodziny, najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej celem udzielania jej jak najefektywniejszej pomocy. Poprzez planowanie, kontrolowanie, tworzenie indywidualnego planu pomocy włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi kompleksowej rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej.
Praca asystenta osoby niepełnosprawnej wykonywana jest w miejscu pobytu podopiecznego (w domu, sanatorium, szpitalu, zakładzie opiekuńczym, domu pomocy społecznej i innych). Związana jest z dużą samodzielnością podejmowania decyzji, wiąże się jednak z wymogiem ścisłej współpracy interdyscyplinarnej z różnymi specjalistami i instytucjami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

WEŹ UDZIAŁ W REKRUTACJI

ZAWÓD: Asystent osoby niepełnosprawnej

CZESNE: Brak opłat
CZAS TRWANIA: 1 rok (2 semestry)
SYSTEM NAUKI: Zaoczny

Szkoła zaoczna „Ekspert” realizuje program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Zasady rekrutacji:

Ukończenie szkoły średniej
Brak egzaminów wstępnych

Wiedza i umiejętności Absolwenta

Kwalifikacja SPO.01. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej.

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
 • Elementy anatomii i patologii człowieka
 • Język migowy
 • Metodyka pracy asystenta osoby niepełnosprawnej
 • Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej
 • Język obcy w pomocy społecznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Terapia zajęciowa i aktywizacja

Praktyki zawodowe

Potencjalne miejsca pracy

 • Placówki pomocy społecznej;
 • Środowisko zamieszkania podopiecznego;
 • MOPS, MOPR.
ekspert-edu.pl
Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

15 + 15 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert

REKRUTACJA-TRWA-1024x922