logo-ekspert

Policealne studium zawodowe

Asystent osoby niepełnosprawnej

Oferujemy edukację na bezpłatnym kierunku asystent osób niepełnosprawnychBiałymstoku.

Asystent osoby niepełnosprawnej pomaga w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz niezależności osoby niepełnosprawnej, wspiera podopiecznego w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej, a także medycznej, inicjuje i wspiera aktywność rodziny, najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej celem udzielania jej jak najefektywniejszej pomocy. Poprzez planowanie, kontrolowanie, tworzenie indywidualnego planu pomocy włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi kompleksowej rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej.

Praca asystenta osoby niepełnosprawnej wykonywana jest w miejscu pobytu podopiecznego (w domu, sanatorium, szpitalu, zakładzie opiekuńczym, domu pomocy społecznej i innych). Związana jest z dużą samodzielnością podejmowania decyzji, wiąże się jednak z wymogiem ścisłej współpracy interdyscyplinarnej z różnymi specjalistami i instytucjami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wiedza i umiejętności

Po ukończeniu nauki asystent osoby niepełnosprawnej:

 • ma wiedzę dotyczącą pierwszej pomocy,
 • zna podstawy przeprowadzania treningu umiejętności społecznych,
 • ma wiedzę, dotyczącą opieki nad osobą niepełnosprawną,
 • zna podstawy psychologii,
 • potrafi stosować formy aktywizacji podopiecznych,
 • jest przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zna podstawy pielęgnowania człowieka.

Uczymy nie tylko teorii, ale pokazujemy również praktyczne aspekty pracy z osobą niepełnosprawną.

Potencjalne miejsca pracy

Asystent osoby niepełnosprawnej może pracować w:

 • domach pomocy społecznej,
 • sanatoriach,
 • szpitalach,
 • hospicjach,
 • ośrodkach adopcyjnych.

Coraz częściej po ukończeniu bezpłatnego kierunku asystent osób niepełnosprawnych Absolwenci otrzymują również pracę u osób prywatnych na cały etat.

Weź udział w rekrutacji
ZAWÓD: Asystent osoby niepełnosprawnej

CZESNE: Brak opłat
CZAS TRWANIA: 1 rok (2 semestry)
SYSTEM NAUKI: Zaoczny

Szkoła zaoczna „Ekspert” realizuje program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Zasady rekrutacji:

Ukończenie szkoły średniej
Brak egzaminów wstępnych

Wiedza i umiejętności Absolwenta

 

 • przygotowanie z osobą niepełnosprawną zakresu działań opiekuńczo-wspierających,
 • wspieranie osoby niepełnosprawnej w realizacji zaplanowanych czynności dnia codziennego,
 • wspieranie osoby niepełnosprawnej w korzystaniu z kompleksowej rehabilitacji,
 • wspieranie osoby niepełnosprawnej w integracji ze społeczeństwem,
 • udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • wspieranie osoby niepełnosprawnej w organizacji czasu wolnego we współpracy ze środowiskiem lokalnym,
 • wspieranie osoby niepełnosprawnej w zakresie korzystania z ofert edukacyjnych, poradnictwa zawodowego i w podejmowaniu zatrudnienia.

Potencjalne miejsca pracy

 • zakłady opieki zdrowotnej, 
 • domy pomocy społecznej,
 • ośrodki spokojnej starości,
 • ośrodki rehabilitacyjne,
 • powiatowe centra pomocy rodzinie lub miejskie ośrodki pomocy rodzinie.

Zapewniamy legitymacje szkolne uprawniające do zniżek

Wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPR i inne

Uczestniczymy w programie Karta Dużej Rodziny

Szkoła bezpłatna przez cały czas trwania nauki

Szkoła zaoczna "Ekspert" realizuje program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

4 + 6 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert

REKRUTACJA-TRWA-1024x922