logo-ekspert

Policealne studium zawodowe

Bezpłatny kierunek terapeuta zajęciowy — Białystok

Oferujemy edukację na bezpłatnym kierunku terapeuta zajęciowy w szkole Ekspert, znajdującej się w Białymstoku. Zawód terapeuty zajęciowego należy do branży opieki zdrowotnej. Terapeuta zajęciowy może kształcić się w policealnych szkołach zawodowych, medycznych szkołach zawodowych oraz w zespołach szkół prowadzących szkoły policealne. Uczniowie, którzy mają zdany egzamin maturalny, mogą podjąć również kształcenie na studiach wyższych na pierwszym i drugim stopniu studiów na kierunku terapia zajęciowa.
Terapeuta zajęciowy to osoba, która zajmuje się kompleksowym prowadzeniem terapii, dzięki czemu przeciwdziała powstawaniu u pacjentów przewlekłych chorób i trwałego kalectwa oraz pomaga w przystosowaniu pacjenta do życia w świecie w nowy sposób. Dzięki swojej pracy terapeuta zajęciowy pomaga usprawnić kondycję fizyczną i psychiczną pacjenta, co w konsekwencji prowadzi do pomocy w uzyskaniu maksymalnie możliwej samodzielności osoby chorej.
Do obowiązków terapeuty zajęciowego zalicza się wiele różnych czynności, które mają na celu pomoc pacjentowi w optymalnym funkcjonowaniu na miarę swoich możliwości psychofizycznych. Dzięki swoim umiejętnościom terapeuta dba o dobro pacjenta, przystosowuje go do samodzielnego życia i oferuje wsparcie psychiczne. Do głównych zadań terapeuty zajęciowego należy nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem oraz jego rodziną, a także środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym. Do innych obowiązków należy rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb biopsychospołecznych pacjenta oraz przygotowanie grupowego i/lub indywidualnego planu działań terapeutycznych w oparciu o diagnozę, zainteresowania, potrzeby i możliwości pacjenta. W ramach prowadzonej terapii terapeuta zajęciowy może organizować zajęcia o charakterze terapeutyczno-manualnym (ergoterapia, socjoterapia, arteterapia), których celem jest poprawa stanu fizycznego, psychicznego i społecznego funkcjonowania pacjenta oraz pomoc w jego integracji w środowisku zawodowym. Ważnym celem terapii jest nauka posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym niezbędnym do codziennego funkcjonowania pacjenta.

Dlaczego warto zostać terapeutą zajęciowym?

Kształceniem na bezpłatnym kierunku terapeuta zajęciowy pozwala zdobyć umiejętności praktyczne, które mogą być wykorzystywane podczas codziennej pracy. Zdobycie uprawnień i kwalifikacji do wykonywania zawodu pozwala pracować z pacjentami i czerpać przyjemność z poprawy ich kondycji — zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Zawód wiąże się z niezwykłą odpowiedzialnością, ale przynosi również wiele satysfakcji i pozwala na dobre zarobki oraz rozwój kariery zawodowej. Warto połączyć kurs z nauką na bezpłatnym kierunku opiekun medyczny i opiekunka dziecięca aby podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć dodatkowe umiejętności, dzięki którym staniesz się jeszcze atrakcyjniejszą osobą na rynku pracy. To zawód dla tych, którzy w kreatywny sposób podchodzą do wyzwań, jakie stawia przed nimi codzienności.

Weź udział w rekrutacji
ZAWÓD: Terapeuta zajęciowy
CZESNE: Brak opłat
CZAS TRWANIA: 2 lata (4 semestry)
SYSTEM NAUKI: Stacjonarny

Szkoła zaoczna „Ekspert” realizuje program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Zasady rekrutacji:

Ukończenie szkoły średniej
Brak egzaminów wstępnych

Wiedza i umiejętności Absolwenta

Terapeuta zajęciowy powinien planować, organizować i prowadzić pracę indywidualną i grupową z pacjentem. Terapeuta powinien próbować motywować osoby niepełnosprawne do udziału w terapii, rehabilitacji i leczeniu. Terapeuta to osoba starająca się wspierać i rozwiązywać trudne sytuacje społeczne.

Potencjalne miejsca pracy

  • Domy Pomocy Społecznej,
  • Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej,
  • szpitale i dziennych oddziałach Psychiatryczne,
  • Zakłady Aktywności Zawodowej,
  • Placówki rehabilitacji,
  • Świetlice terapeutyczne,
  • sanatoria,
  • domy dziennego pobytu,
  • kluby seniora.

Zapewniamy legitymacje szkolne uprawniające do zniżek

Wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPR i inne

Uczestniczymy w programie Karta Dużej Rodziny

Szkoła bezpłatna przez cały czas trwania nauki

Szkoła zaoczna "Ekspert" realizuje program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

15 + 15 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert

REKRUTACJA-TRWA-1024x922