logo-ekspert

Bezpłatne szkoły. Szkolenia

Wczesny okres życia dziecka jest bardzo istotny dla jego dalszego rozwoju, dlatego bardzo ważne jest, aby osoby, którym zostanie powierzone zadanie opieki nad dzieckiem, miały odpowiednie umiejętności i kwalifikacje. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Co należy do zadań opiekunki dziecięcej?

Do zadań opiekunki dziecięcej (choć zdarzają się oczywiście mężczyźni zatrudnieni w tej samej roli) należy kompleksowa opieka nad dziećmi w wieku od 0 do 4 r.ż. Opieka to dotyczy nie tylko zaspokajania podstawowych potrzeb dziecka i jego pielęgnacji, lecz także zagospodarowania jego czasu wolnego i zapewnienia mu bezpieczeństwa. Osoba taka powinna więc dbać o higienę dziecka (kąpiele, przewijanie, przebieranie, pielęgnację) oraz jego prawidłowe odżywianie, jak również umieć zaproponować dostosowaną do wieku aktywność edukacyjną lub fizyczną oraz ciekawą zabawę.

Jakie wykształcenie i kwalifikacje powinna mieć opiekunka dziecięca?

Opiekunka dziecięca powinna przede wszystkim lubić dzieci oraz być osobą ciepłą i empatyczną. Ważna jest także samodzielność, cierpliwość, chęć niesienia pomocy oraz życzliwość. W przypadku pracy opiekuna małych dzieci istotna jest także właściwa ocena sytuacji dotycząca potrzeb dziecka, które często nie jest w stanie jeszcze ich prawidłowo zakomunikować. Dlatego właśnie niezbędna jest wiedza dotycząca okresów w rozwoju dziecka, jego psychiki, potrzeb emocjonalnych i edukacyjnych. Wiedzę taką można zgłębić m.in. na kursie opiekunki dziecięcej w Białymstoku, jak również na studiach pedagogicznych. Uczestnicy kursu opiekunki dziecięcej uczą się planowania i organizowania pracy opiekuńczej i wychowawczej, udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia dziecka, jak również wspomagania jego rozwoju. Opiekunka dziecięca ma możliwość znalezienia pracy w wielu zorganizowanych placówkach, takich jak: żłobki, kluby dla dzieci, domy dziecka, szpitale, jak również w domach osób prywatnych w kraju i zagranicą.

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

3 + 2 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert

REKRUTACJA-TRWA-1024x922