logo-ekspert

Szkolenia medyczne
Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)

Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarek do profesjonalnego, samodzielnego wykonywania świadczeń zdrowotnych związanych z profilaktyką i opieką nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, w warunkach opieki stacjonarnej i domowej.

Wypełnij zgłoszenie
KURS: Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)
TYP: Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek

Czas trwania

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 145 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne – 49 godzin;
  • zajęcia praktyczne – 96 godzin.

Plan nauczania

lp Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba
godzin stażu
Łączna
liczba
godzin
1 Profilaktyka i kliniczne podstawy POChP 10 10
2 Badanie spirometryczne – wykonanie i wstępna ocena 11 Pracownia spirometryczna; Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego 25 36
3 Kompleksowa opieka nad chorym z POChP 18

Oddział chorób płucOddział chorób wewnętrznych 

35 71

Oddział rehabilitacji pulmonologicznej; Oddział chorób płuc; Oddział chorób wewnętrznych

18
4 Domowe leczenie tlenem (DLT) 10 Poradnia domowego leczenia tlenem; Zakład opieki paliatywnej; Zakład opiekuńczo-leczniczy  18 28
ŁĄCZNIE 49   96 145

Wysoki poziom szkoleń z indywidualnym podejściem do kursanta

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

4 + 11 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert