logo-ekspert

Szkolenia medyczne

Pielęgniarstwo neurologiczne

Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej nad chorymi z chorobami układu nerwowego oraz osobami zagrożonymi ryzykiem rozwoju tych chorób.

Wypełnij zgłoszenie
KURS: Pielęgniarstwo neurologiczne
TYP: Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek

Czas trwania

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 360 godzin dydaktycznych, w tym:

  • zajęcia teoretyczne – 160 godzin,
  • zajęcia praktyczne – 200 godzin.

Plan nauczania

Lp.

 

Moduł

Teoria
(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

Placówka

Liczba
godzin

I

Wybrane aspekty opieki nad pacjentem ze schorzeniami układu nerwowego

25

Oddział neurologiczny

20

45

II

Diagnostyka chorób układu nerwowego

15

Pracownia badań naczyniowych

5

30

Pracownia badań radiologicznych i radio izotopowych

5

Pracownia inwazyjnych badań diagnostycznych

5

III

Pielęgnowanie pacjenta w wybranych chorobach układu nerwowego leczonych zachowawczo

60

Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym

45

140

Oddział intensywnej opieki neurologicznej (OION)

35

IV

Pielęgnowanie pacjenta w wybranych chorobach układu nerwowego leczonych zabiegowo

40

Oddział intensywnej/ wzmożonej opieki neurochirurgicznej (OION)

30

100

Oddział neurochirurgiczny

30

V

Wybrane aspekty rehabilitacji pacjenta w schorzeniach neurologicznych

20

Oddział rehabilitacji neurologicznej

25

45

Łączna liczba godzin

160

200

360

Wysoki poziom szkoleń z indywidualnym podejściem do kursanta

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

6 + 6 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert

REKRUTACJA-TRWA-1024x922